Krzysztof Major

10 09 2019

Kredyt na rozwój firmy. Rozglądaj się za wsparciem Unii

Jeśli chcesz się rozwijać – potrzebujesz pieniędzy. Jeśli nie masz oszczędności – potrzebujesz kredytu. Który jest najlepszy dla firmy, tak aby nasze przedsiębiorstwo rosło w siłę?

Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów kredytów – można je podzielić ze względu na okres kredytowania (krótko-, średnio- czy długoterminowe) albo ze względu na odbiorcę (startujące firmy, mikroprzesiębiorstwa, średnie firmy, duże itd.).

Istotnym wydaje się trzeci podział – ze względu na cel, na jaki kredyt jest udzielony. Tutaj najczęściej spotykamy się z dwoma głównymi rodzajami – kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Kredyt obrotowy jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności – opłaty, składki, wynagrodzenia itp. Pomaga utrzymać płynność finansową firmom, które mają zamrożone duże ilości pieniędzy w zaległych należnościach albo muszą ponieść spore koszty, zanim otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę. To produkt krótkoterminowy – spłata musi nastąpić zwykle od roku do 3 lat. Kredyt udzielany jest często w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym – spłaty pozwalają na ponowne pożyczenie pieniędzy w ramach przyznanego limitu.

Kredyt inwestycyjny to rozwiązanie do niedawna skierowane prawie wyłącznie do firm o już ugruntowanej pozycji na rynku, z dobrą sytuacją finansową.

Dziś jest już łatwiej – pojawiają się na rynku oferty również dla młodych przedsiębiorstw. Starający się o taki kredyt przedsiębiorca musi zazwyczaj przekonująco zaprezentować bankowi biznesplan – w tym listę wydatków i potencjalne zyski. Bank udziela kredytu na konkretny, określony w umowie cel, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa – może to być modernizacja linii produkcyjnej, zakup nieruchomości, samochodów czy maszyn. Zazwyczaj konieczny jest wkład własny – przynajmniej 10 procent wartości nowej inwestycji i zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji. To produkt najczęściej długoterminowy – w niektórych przypadkach spłaty mogą być rozłożone nawet na 15 czy 20 lat.

Pewnym rodzajem kredytu inwestycyjnego (patrząc na cel) może być też kredyt hipoteczny, który firma przeznacza na budowę lub zakup nieruchomości – np. biura czy magazynu. Zwróćmy uwagę, że to coś innego niż kredyt zabezpieczony hipoteką na już posiadanej nieruchomości – o zabezpieczeniach kredytów powiemy jeszcze później.

Kredyt inwestycyjny – na czym polega?

Kredyt dla firmy – jak go otrzymać?

Bez względu na to, czy firma dopiero zaczyna, czy istnieje od wielu lat – starając się o kredyt, musi dostarczyć do banku sporo dokumentów.

Im większa i bardziej uniwersalna instytucja tym więcej działów i bardziej skomplikowane procedury. Nowoczesne i specjalistyczne banki – takie, jak Nest Bank – wiele dokumentów znajdą same – korzystając z ogólnodostępnych baz online. Dzięki temu proces uzyskania kredytu jest znacznie szybszy i nie przysporzy trudności przedsiębiorcom, którzy na kontakty z instytucjami finansowymi mają tylko ułamek czasu przeznaczonego na prowadzenie firmy.

Te podstawowe wymagane do kredytu informacje to dane rejestrowe firmy takie jak wypis z KRS, umowa spółki czy zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Druga grupa to dokumenty finansowe – PIT-y czy wyciągi z kont bankowych firmy. Trzecia – dokumenty potwierdzające niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami.

Najważniejsze jednak to dobry biznesplan, bo to na jego podstawie bank będzie oceniał, czy pomysł na kredytowaną inwestycję przyniesie zyski. Im bardziej jest to prawdopodobne, tym mniejsze ryzyko banku, a co za tym idzie, większe szanse na otrzymanie kredytu i większe pole do negocjacji jego kosztów.

Co istotne – bank potrzebuje zazwyczaj zabezpieczenia kredytu. To może być poręczenie, zastaw nieruchomości czy ruchomości, weksel, cesja wierzytelności itp. To dość poważne ograniczenie szczególnie dla młodych firm, których właściciele mają niełatwe zadanie np. przekonania kogoś (rodziny) do poręczenia kredytu, a nie mają też na tyle dużego majątku, by mógł on stać się zabezpieczeniem dla banku.

Kredyt na rozwój – co go wyróżnia?

W prawidłowo prowadzonej firmie każdy rodzaj kredytu służy rozwojowi firmy. W rozumieniu większości banków prorozwojowe są kredyty inwestycyjne i ich pochodne, które służą np. zakupom środków trwałych czy technologii.

To na przykład kredyt oferowany przez Nest Bank, który proponuje nawet 550 tysięcy złotych na cele rozwojowe. Co istotne – i to jest sprawą wyróżniającą kredyt na rozwój od wielu innych – bank pomaga w całym procesie inwestycyjnym – nie dość, że pożyczy pieniądze, to jeszcze doradzi na etapie tworzenia biznesplanu. Obiecuje też szybką wypłatę środków.

A do tego – co również jest bardzo prorozwojowe – nie jest wymagane własne zabezpieczenie kredytu.

Nest Bank uczestniczy bowiem w programie COSME, prowadzonym w Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To inicjatywa Unii Europejskiej polegająca na tym, że BGK udziela gwarancji kredytowej przedsiębiorcom – do 80% wartości kredytu. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty.

Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Rozwój na kredyt – jedyne wyjście?

Czy kredyt na rozwój firmy to dobry pomysł?

Jeśli pozyskane pieniądze będą służyły temu, by przedsiębiorstwo rosło i przynosiło większe zyski – tak.

Dobrym pomysłem jest więc skonsultowanie się ze specjalistami – "efekt ojcostwa" może być na tyle silny, że przedsiębiorca nie zauważa lub nie chce zauważyć sytuacji ryzykownych związanych ze swoim pomysłem.

Dlatego bardzo korzystna jest sytuacja, kiedy bank wspiera firmę przy budowaniu biznesplanu przed udzieleniem kredytu. To pozawala na – bolesną czasem – weryfikację pomysłu i poddanie go obiektywnej ocenie specjalistów. Pozwala też uniknąć innej pokusy – zamaskowania kredytem zbliżających się kłopotów firmy, co pociągnęłoby ją jeszcze szybciej na finansowe dno.

Krzysztof Major

10 09 2019

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.