Krzysztof Major

19 11 2019

Kredyt bez zabezpieczeń. Dzięki wsparciu Funduszy Unijnych

Zbyt krótka historia kredytowa lub brak wymaganego przez bank zabezpieczenia. Takie firmy wbrew pozorom też mają szansę na kredyt. Pomocne tutaj są fundusze poręczeniowe. Ich celem jest ułatwienie firmom lub przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania.

Problem z finansowaniem inwestycji to ogromny hamulec dla rozwoju małych i średnich firm. Kilka lat temu najpopularniejszym sposobem na zasypanie finansowej dziury były dotacje z różnych programów Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie system dotacji zastąpiony został systemem pomocy zwrotnej, co oznacza, że te same środki unijne mogą być wielokrotnie wykorzystywane. W jaki sposób? W formie gwarancji kredytowych.

Kiedy firma nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu, ponieważ ma za mały majątek, który mógłby być zabezpieczeniem dla banku – może skorzystać z systemu gwarancji publicznych.

Gwarancje takie są zabezpieczeniem kredytu, czyli w przypadku gdy inwestycja lub biznes się nie powiedzie i firma nie jest w stanie obsługiwać zadłużenia, wówczas bank może odzyskać część środków z gwarancji. Dzięki temu spłata zobowiązań zostanie wykonana w terminie.

Ale to nie znaczy, że kredytobiorca zostanie wtedy z czystym kontem. Gwarant (czyli instytucja poręczająca) będzie starał się odzyskać wypłaconą kwotę od dłużnika, a przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia całej kwoty, która zostanie wypłacona w ramach gwarancji.

Oczywiście to sytuacje skrajne, bo nikt nie zakłada, że kredytowany biznes upadnie. Pomysł na biznes jest bowiem weryfikowany nie tylko przed kredytobiorcę, ale również przez bank.

Bardzo popularnymi instrumentami, które w ostatnich latach umożliwiają m.in. skorzystanie z gwarancji skarbu państwa, są tzw. gwarancje de minimis BGK, inicjatywa JEREMIE oraz gwarancje z programu COSME.

De minimis

Gwarancje de minimis nie są finansowaniem ze środków UE, ale trzeba je tu wymienić ze względu na ich dużą popularność. To najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona prawem Unii Europejskiej, jakiej państwo może udzielić bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej.

Przeznaczone są dla mikro-, małych i średnich firm, które mają zdolność kredytową, ale potrzebują zabezpieczenia kredytu. Udzielane są maksymalnie na 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Mogą zabezpieczać do 60 proc. kwoty kredytu. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

Limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego limit wynosi 100 tys. euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.

Program oferowany jest przez 17 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ponad 100 banków spółdzielczych tworzących Spółdzielczą Grupę Bankową oraz Grupę Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu dla mikroprzedsiebiorców?

COSME

COSME to unijny program, dzięki któremu Bank Gospodarstwa Krajowego może oferować gwarancje kredytowe przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

BGK ma podpisane umowy z 12 bankami, które udzielają kredytów małym firmom. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom atrakcyjnej gwarancji (tzw. PLG COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.

Zakres gwarancji udzielanej z programu COSME sięga aż 80 proc. wartości kredytu. Może on być udzielony na czas 27 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 99 miesięcy (kredyt inwestycyjny). Koszt takiej gwarancji jest bardzo niski – tylko 1 proc. jej wysokości rocznie.

Przykładem kredytu z gwarancją PLG COSME jest kredyt na rozwój w Nest Banku. Można otrzymać do 550 tys. zł nawet na 144 miesiące (12 lat), co jest bardzo długim okresem kredytowania jak na ofertę firmową.

BizNest Kredyt na Rozwój skierowany jest do firm, które chcą realizować inwestycje i potrzebują na nie pieniędzy w bardzo krótkim czasie.

W ramach oferty Nest Bank zapewnia pomoc w całym procesie wnioskowania, w tym w przygotowaniu biznes planu. Bank nie wymaga przy tym wielu dokumentów, ponieważ znaczą część danych dotyczących kredytobiorcy pozyskuje z dostępnych w internecie baz danych.

Program COSME dostępny jest dla firm w całej Polsce.

JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE to unijny program wsparcia dla małych i średnich firm. W ramach tego programu dostępne są – poza poręczeniami – niskooprocentowane pożyczki i kredyty.

Jaremie jest skierowane na inwestycje – dlatego kredyt otrzymany przy wsparciu tego programu powinien być przeznaczony na zakup środków trwałych, ich modernizację czy informatyzację firmy. Pieniądze nie mogą więc pójść na bieżącą działalność ani na spłatę innych kredytów.

Z inicjatywy JEREMIE mogą skorzystać firmy zatrudniające od 1 do 250 pracowników, mające do 50 mln euro rocznego obrotu oraz sumę bilansową do 43 mln euro. Te założenia spełnia praktycznie każda mała i mikrofirma. Do tego przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę lub prowadzić działalność w województwie, w którym JEREMIE funkcjonuje.

Wsparcie JEREMIE dostępne jest w 6 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim. W każdym z tych regionów obowiązują nieco inne zasady udzielania pożyczek i poręczeń. Na przykład w woj. zachodniopomorskim poręczenie można uzyskać na maksymalnie 80 proc. wartości kredytu, ale nie więcej niż 1 mln zł, i trzeba też zapłacić za nie prowizję – od 0,2 proc. jego wartości. Z kolei w woj. mazowieckim maksymalna wartość pożyczki objętej poręczeniem może wynieść 0,5 mln zł, ale za to wartość prowizji zaczyna się już od 0 zł.

Partnerzy

Krzysztof Major

19 11 2019

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.