Krzysztof Mirończuk

23 01 2020

Konto firmowe także dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, kto musi je założyć

Samo porównanie opłat za prowadzenie konta nie wystarczy – zwykle diabeł tkwi w szczegółach takich jak koszty przelewu czy wpłaty gotówki. Jak wybrać konto dla firmy i co koniecznie trzeba wziąć pod uwagę?

Czy w ogóle potrzebuję konta firmowego? Do niedawna odpowiedź brzmiała – raczej nie. Nie było przepisów prawnych, które wymuszałyby na przedsiębiorcy posiadanie oddzielnego rachunku firmowego, ponieważ do prowadzenia działalności wystarczało konto osobiste.

Dokonywanie dostaw towarów uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe, tj. objętych obowiązkowym mechanizmem „split payment” spowodowało, iż podatnicy sprzedający lub nabywający towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług są praktycznie zobowiązani do posiadania rachunku firmowego, do którego banki zobowiązane są otworzyć rachunek VAT wykorzystywany do ewidencji płatności w mechanizmie „split payment”. W związku z czym, dla niektórych podatników posiadanie odrębnego od rachunku prywatnego, rachunku firmowego, może okazać się obowiązkowe.

Podstawa prawna: art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.

Split payment. Dla kogo obowiązkowy?

Chodzi o mechanizm podzielonej płatności, który zobowiązuje część przedsiębiorców do wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności”. Płatność za taką fakturę jest dzielona na rachunku odbiorcy na część netto i część VAT, które księgowane są odpowiednio na rachunku rozliczeniowym oraz na rachunku VAT.

„Split payment” nie jest nowym rozwiązaniem, obowiązuje jako dobrowolne rozwiązanie od lipca 2018 roku. Wraz ze zmianą m.in. ustawy o podatku od towarów i usług, jaka weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 roku, „split payment” stał się obowiązkowy dla dostaw towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ww. ustawy pod warunkiem, iż kwota należności ogółem faktury VAT przekracza 15 tys. zł brutto. Oznacza to, że dla części przedsiębiorców posiadanie konta firmowego stanie się w praktyce koniecznością.

Brak rachunku firmowego oznacza bowiem, że kontrahenci nie będą w stanie wykonać ustawowego obowiązku, tj. dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takiej sytuacji pomimo dokonania przelewu w mechanizmie podzielonej płatności na prywatny (indywidualny) rachunek bankowy, do którego nie został utworzony rachunek VAT bank wróci w całości przelew do nadawcy.

Dodatkowo należy pamiętać, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zarówno sprzedawca jak i nabywca mogą zostać obciążeni sankcjami karno-skarbowymi za niewypełnienie obowiązków związanych z obowiązkowym „split paymentem” oraz dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 30% podatku VAT przypadającym na towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem „split payment” zarówno za brak na fakturze VAT zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” jak i za niedokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu pomimo istnienia takiego obowiązku.

Biała lista podatników

Druga zmiana to tzw. „biała lista” podatników VAT.

Jest to elektroniczny rejestr prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gromadzi on dane podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT oraz tych, którzy są VAT-owcami (w tym tych, których rejestracja została przywrócona).

Podatnik dokonujący zapłaty za towary lub usługi na łączna kwotę przekraczającą 15 tys. zł będzie zobowiązany do weryfikacji czy zapłata dokonywana jest na rachunek z „białej listy”. Zapłata należności przekraczającej 15 tys. zł na rachunki inne niż wskazane ww. wykazie będzie wiązać z negatywnymi skutkami od dnia 1 stycznia 2020 roku w postaci braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz ponoszeniem ryzyka odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli nie uiści on należnego podatku VAT od transakcji.

Warunkiem uwolnienia się od ww. konsekwencji jest dokonanie zgłoszenia o realizacji płatności na rachunek spoza białej listy do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dokonania zapłaty.

Należy pamiętać, iż „biała lista” co do zasady będzie zawierała informacje tylko o rachunkach firmowych. Oznacza to, iż nie będą w niej uwzględnione numery rachunków prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Więcej informacji na ten temat można się znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Co zrobić kiedy kontrahent nie płaci?

Rachunek firmowy i osobisty może oznaczać kłopoty

Poza tymi wszystkimi formalnymi wymogami jest jeszcze wartość praktyczna posiadania oddzielnego rachunku firmowego.

Po pierwsze – oddzielenie pieniędzy prywatnych od firmowych to zdecydowanie lepszy pomysł, niż mieszanie ich razem.

Po drugie – fiskus będzie mógł skontrolować twoje konto osobiste, jeśli używasz go do prowadzenia działalności. I jeśli np. będziesz miał tam przychody ze sprzedaży prywatnych rzeczy (np. na aukcji internetowej), będziesz musiał udowodnić, że nie była to transakcja zarobkowa związana z prowadzoną działalnością.

Jak wybrać konto dla firmy?

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.

Po pierwsze – czy będziesz potrzebował częstych wizyt w oddziale? Dziś każdy bank ma serwis internetowy, zatem zazwyczaj nie ma potrzeby załatwiania spraw osobiście.

Jeśli jednak obracasz dużą ilością gotówki – będziesz chciał ją wpłacać na swoje konto. Tutaj może przydać się bliska placówka. Zresztą – są przecież wpłatomaty, co osłabia częściowo to kryterium wyboru.

Po drugie – czy z Twojego konta firmowego będą korzystać inne osoby, na przykład pracownicy? Jeśli tak, to sprawdź, czy dane konto może być udostępnione innym oraz – czy i w jakim stopniu można ograniczyć lub zdefiniować działania tych osób na koncie.

Po trzecie – czy potrzebujesz linii kredytowej? To wygodne narzędzie pomagające utrzymać płynność finansową w momencie, gdy czekasz na pieniądze od klientów. Zapewne będziesz doceniał możliwość uruchomienia takiego kredytu – już przy wyborze konta sprawdź, na jakich warunkach jest to możliwe w danym banku.

Po czwarte – jakie operacje bankowe będziesz wykonywać najczęściej? Przelewy krajowe czy zagraniczne? Wpłaty gotówkowe? A może wypłaty z bankomatów? Porównaj koszty tych operacji w wybranych przez siebie bankach, to może być kluczowe dla kosztów, jakie będziesz ponosił co miesiąc.

Po piąte – jeśli prowadzisz biznes na rynkach zagranicznych, potrzebny ci będzie sprawny i tani system wymiany walut oraz – być może – możliwość założenia dodatkowego konta walutowego. Zajrzyj do oferty i oceń, czy proponowane warunki są atrakcyjne.

Wreszcie najważniejsze kryterium – koszt prowadzenia rachunku. Tu jednak kryją się pułapki – opłata za prowadzenie konta może być atrakcyjna, ale wymienione wyżej czynności – drogie lub bardzo drogie. Dlatego kluczowe jest, by porównanie, które zrobisz, było miarodajne.

Ile to kosztuje?

Na rynku jest kilkadziesiąt ofert kont dla przedsiębiorców (kont firmowych), trudno więc poświęcić czas na przeczesywanie stron internetowych banków, żeby porównać to, co oferują. Ciekawe rozwiązanie oferuje Nest Bank, który na swoich stronach przygotował prostą porównywarkę kosztów prowadzenia rachunków firmowych.

Na jej podstawie można sprawdzić, ile realnie kosztuje prowadzenie konta firmowego w różnych bankach. Firma nie boi się porównań,

To, co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze konta dla firmy to:

- opłata za prowadzenie rachunku,

- koszt wypłaty z bankomatu innego niż własny lub współpracujący (np. Euronet),

- koszt przelewu internetowego oraz przelewu natychmiastowego,

- koszt wpłaty gotówki we wpłatomacie,

- koszt wypłaty gotówki z bankomatu za granicą,

- opłata za wydanie karty płatniczej do konta,

- koszt przelewu SEPA (czyli przelewu w euro do krajów UE oraz Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu lub Norwegii,

- koszt przelewu zagranicznego SWIFT, czyli przelewu w walucie obcej do banków na całym świecie.

Jak już wspomniano – dla różnych biznesów istotne będą różne z powyższych punktów. Dlatego tak ważne jest, żeby nie sugerować się tylko opłatą za samo prowadzenie rachunku. Ta może wynosić 0 zł, ale to nie znaczy, że konto należy w praktyce do najtańszych.

Częstą przyczyną prowadzenia konta firmowego w danym banku jest też posiadanie tam rachunku osobistego i innych produktów. To jest korzystne, gdy chcemy natychmiast przelewać pieniądze między oboma kontami.

To gdzie jest najtaniej?

Przyzwyczajenie czy też przywiązanie do konkretnej bankowej marki albo po prostu nieporównanie ofert – może w ostatecznym rachunku naprawdę drogo kosztować.

W Nest Banku prowadzenie konta nie kosztuje nic. Co ważne, darmowe są wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, wypłata za granicą kosztuje tylko 5 zł , a od połowy grudnia 2019 roku również będzie bezpłatna - niezależnie od kwoty. Przelew krajowy internetowy to 0 zł, a natychmiastowy jedynie 1 zł, wpłata w każdym wpłatomacie – 0 zł.

Krzysztof Mirończuk

23 01 2020

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.