Krzysztof Major

13 11 2019

Gdzie szukać pieniędzy, by zarobić pieniądze? Długa lista możliwości

Poszukiwanie środków na start, finansowanie rozwoju czy bieżących potrzeb firmy to jedne z najtrudniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Źródeł finansowania jest jednak bardzo wiele i o wielu z nich w ogóle nie pamiętamy.

Polscy przedsiębiorcy najczęściej sami finansują swój biznes – według różnych badań robi tak od 60 do nawet 90 proc. firm. Ponad połowa w ogóle nie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, zadowalając się tym, co zarobi i zaoszczędzi. To europejski trend, bo według Europejskiego Banku Centralnego dla ponad 40 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP w strefie euro kredyty nie stanowią istotnego źródła finansowania.

Potwierdza to również Index Bezpieczeństwa Nest Banku 2019 z którego wynika, że większość ankietowanych (69 proc.) nie rozważa wzięcia kredytu na inwestycję. Przede wszystkim powodami takiej decyzji są: zbyt wysoki koszt kredytu (22 proc. ), strach przed zobowiązaniami (17 proc.) oraz przyczyny osobiste (15 proc).

Obawa przed zaciąganiem zobowiązań jest zrozumiała, choć realizacja wielu istotnych inwestycji bez zewnętrznego finansowania nie jest możliwa.

Najważniejsze jest to, że polski przedsiębiorca ma dostęp do całego wachlarza różnych form finansowania zewnętrznego – każdy z nich ma swoje zalety i wady, które trzeba przeanalizować pod kątem przydatności w danym biznesie, ale w żadnym wypadku nie należy ich z góry odrzucać.

Potwierdza to również powyższy Indeks z którego wynika także, że 47 proc. ankietowanych, którzy skorzystali z kredytów firmowych to w większości właściciele mikro firm. Z kredytu korzystali w tym samym banku, w którym posiadają firmowe konto.

Jaki kredyt może wziąć mikroprzedsiębiorca?

Kredyty bankowe

Jeśli mówimy o finansowaniu zewnętrznym firm, to jako pierwsze przychodzą na myśl kredyty. Banki udzielają pożyczek krótkoterminowych (do jednego roku), średnioterminowych (od roku do trzech lat) i długoterminowych (powyżej trzech lat). Różne są też rodzaje kredytów ze względu na ich przeznaczenie, najczęstszy podział wyszczególnia kredyty obrotowe (najczęściej krótkoterminowe, wykorzystywane do finansowania bieżącej działalności) oraz kredyty inwestycyjne (długoterminowe, przeznaczone na finansowanie inwestycji).

Niewątpliwą zaletą finansowania z kredytu jest to, że firma pozostaje pod kontrolą właściciela, ten nie musi oddawać nawet części władzy w obce ręce (jak choćby w przypadku funduszy venture capital). Z góry określony jest czas spłaty oraz wszystkie koszty, z jakimi przedsiębiorca musi się liczyć. Koszty kredytu można też w całości odliczyć od podstawy opodatkowania, podobnie jak sfinansowane kredytem wydatki – są traktowane jak wszystkie inne koszty. W obecnej sytuacji gospodarczej nie trzeba się też obawiać znaczącego wzrostu wysokości rat.

Szczególnie interesującą propozycją dla firm są kredyty z unijnym wsparciem. Jednym z najnowszych tego typu produktów jest "Kredyt na Rozwój" w Nest Banku.

Nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń – proces kredytowy jest prosty, a przedsiębiorca nie musi ustanawiać dodatkowych zabezpieczeń. Co więcej, pozwala na sfinansowanie do 100 proc. inwestycji, bank pomaga w opracowaniu biznesplanu, a maksymalna kwota kredytu to 550 tys. zł.

Oferta jest atrakcyjna dzięki wykorzystaniu programu gwarancji PLG COSME – finansowanego z funduszu UE, zarządzanego w Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To program Komisji Europejskiej nakierowany na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld euro.

Limit w koncie firmowym

Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie swobodny dostęp do dodatkowej środków finansowych na firmę. Tego rodzaju produkty występują także pod nazwą linii kredytowej, kredytów obrotowych w koncie albo kredytów odnawialnych w koncie. Nadrzędna zasada jest jednak taka sama – kwota limitu zwiększa saldo rachunku i przedsiębiorca może wykorzystać dodatkowe środki kiedy i na co chce. Po prostu korzysta z limitu w koncie w taki sam sposób, jakby korzystał z własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Spłata zadłużenia następuje automatycznie, ponieważ każda wypłata na konto przedsiębiorcy zmniejsza zadłużenie. Klient może wielokrotnie korzystać z przyznanego limitu.

Zaletą finansowania z limitu jest to, że firma płaci odsetki jedynie od wykorzystanej części, a jednak ma stały finansowy bufor bezpieczeństwa na nagłe bieżące potrzeby biznesowe.

Leasing

Leasing polega na przekazaniu leasingodawcy przedmiotu do użytkowania w zamian za raty leasingowe. Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy.

W leasingu operacyjnym raty leasingowe zwykle nie pokrywają w pełni wartości przedmiotu – więc po zakończeniu umowy pozostaje on własnością leasingodawcy lub może zostać wykupiony przez przedsiębiorcę. Plusem podatkowym jest to, że przedsiębiorca zalicza do kosztów raty leasingu – zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. Leasingiem operacyjnym finansowany jest najczęściej np. sprzęt IT czy samochody i to nim najczęściej zainteresowane się mikrofirmy.

W przypadku leasingu finansowego do kosztów zalicza tylko część odsetkową raty leasingowej. Raty w pełni pokrywają wartość przedmiotu leasingu, i po jego zakończeniu staje się on własnością przedsiębiorcy.

Leasing ma wiele zalet – umożliwia wykorzystanie nowych technologii przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału, i mogą z niego korzystać nowe, małe firmy.

Dotacje unijne

Bez względu na źródło – bezzwrotne dotacje są przychodem, ale nie płaci się od nich podatku. To oznacza, że przedsiębiorca nie dolicza ich do przychodów, ale też nie może wrzucić w koszty zakupionych za ich pomocą towarów czy usług – nie będzie mógł np. amortyzować środków trwałych pozyskanych za pieniądze z dotacji.

Dofinansowanie ze środków unijnych to nie jest jednak pomysł na rozpoczęcie działalności – to bardzo długi proces i na etapie początkowym nie ma wielkich szans na powodzenie. Jeśli jednak firma już działa i to w segmencie, który jest szczególnie wspierany przez któryś z unijnych programów (np. nowe technologie czy działania proekologiczne), pozyskanie takiego finansowania jest na wagę złota.

Minusem korzystania z dotacji jest duża ilość warunków, które należy spełnić oraz formalności, które zniechęcają do sięgania po pieniądze. Według badań Fundacji Kronenberga co trzeci mikroprzedsiębiorca próbował korzystać z funduszy unijnych, a z tej grupy również tylko co trzeciemu z nich się udało.

Finansowanie może mieć formę dotacji, ale też preferencyjnego kredytu na realizację konkretnego celu, zgodnego z założeniami programu.

Jak to działa? Wyjaśnijmy na przykładzie wspomnianego już kredytu z gwarancją unijną COSME z Nest Banku. Dzięki gwarancjom unijnym przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na atrakcyjnych warunkach, ponieważ bank ma dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Co najważniejsze to bank w takim wypadku załatwia formalności, by firma mogła jak najszybciej otrzymać potrzebne jej środki.

Wsparcie z Funduszu Pracy

Na początek przygody z własną firmą warto skierować kroki do urzędu pracy. Ten ma środki z Funduszu Pracy, przeznaczane m.in. na aktywizacje zawodową dla bezrobotnych. Mitem jest jednak, że te pieniądze są łatwe do pozyskania – trzeba spełnić szereg warunków, w tym jeden, który wiele aktywnych osób wykreśla już na starcie – 12-miesięczny okres bycia zarejestrowanym jako bezrobotny. Jeśli uda się spełnić ten warunek – kolejne, takie jak niezaleganie ze składkami czy regularne spłacanie ewentualnych kredytów bankowych albo konieczność sporządzenia biznesplanu i napisania wniosku – będą już mniej kłopotliwe.

Inną formą pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest program pożyczek na jej podjęcie o nazwie "Wsparcie w starcie".

To program rządowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki również pochodzą z Funduszu Pracy. Program dedykowany jest studentom ostatniego roku studiów wyższych, absolwentom szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz zarejestrowanym bezrobotnym.

W ramach tego programu można dostać pożyczkę na podjęcie działalności lub utworzenie nowego miejsca pracy. Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczki udzielane są na bardzo niskie oprocentowanie, na okres do 7 lat.

Lokalny fundusz pożyczkowy

Fundusze pożyczkowe to w większości organizacje pozarządowe o charakterze non profit, działają w poszczególnych regionach i dzięki środkom z samorządów, budżetu państwa oraz UE. Oferują one finansowanie dla firm na korzystnych warunkach. Fundusze współpracują z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, korzystają z jej doradztwa oraz podlegają jej audytowi.

Warunkiem uzyskania kredytu jest natomiast regularne płacenie składek ZUS i podatków. Minusem tego rozwiązania jest to, że wymagany jest zwykle wkład własny (20 proc.) oraz zabezpieczenie pełnej wartości kredytu wraz z odsetkami.

Fundusze venture capital i private equity

Oba pojęcia (fundusze venture capital i private equity) często używane są zamiennie, chociaż występują między nimi pewne różnice. VC inwestuje zwykle w mniejsze i bardziej ryzykowne projekty. Natomiast private equity angażują się w dłuższe inwestycje, wspierając często już trwające projekty. Na potrzeby mikrofirm lepiej więc odpowiadają fundusze VC, które zakładają, że jeden udany projekt z nawiązką zrekompensuje straty na kilku nieudanych – ich zaletą jest więc większa możliwość przekonania do zainwestowania w daną firmę.

Minusem korzystania z takiego wsparcia jest konieczność przekazania udziałów w firmie oraz utrata części kontroli nad nią. A że istotą CV i PE jest generowanie zysku, nie zawsze są one zainteresowane długotrwałymi projektami mającymi przynieść efekty za wiele lat.

Po wsparcie z tych źródeł sięgają zwykle start-upy, firmy zajmujące się nowymi technologiami czy finansami. Nie jest to finansowanie dla "zwykłych" drobnych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes taki jak choćby sklep internetowy czy zakład krawiecki.

Aniołowie Biznesu

Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, zwykle osoby, które już są na biznesowej emeryturze i szukają ciekawych wyzwań w interesujących ich branżach. Swój kapitał inwestują w przedsiębiorstwa na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie jest to pożyczka. W zamian za pieniądze obejmują część kapitału firmy.

Aniołowie biznesu mogą zainwestować oszczędności nawet w przedsięwzięcia, które są na bardzo wczesnej fazie rozwoju. Chodzi im o to, by mogły przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. Aniołowie biznesu zapewniają firmie nie tylko kapitał, ale przede wszystkim sporą wiedzę merytoryczną i kontakty biznesowe.

Inwestorowi prywatnemu nie zależy na wyjmowaniu z firmy zysku rok w rok w formie dywidendy. Chodzi mu raczej o to, by zwiększyć znacząco wartość całej firmy i zbudować ją tak, by za 5–7 lat sprzedać udziały, osiągając bardzo wysoki zysk z inwestycji.

W związku z tym, że aniołowie inwestują swój prywatny kapitał, decyzja o przystąpieniu do danego przedsięwzięcia podejmowana jest całkowicie samodzielnie, na podstawie subiektywnych przesłanek. To zarówno zaleta, jak i wada tej formy finansowania, podobnie jak elastyczność i dowolność przy konstruowaniu umów o dofinansowaniu.

Krzysztof Major

13 11 2019

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.