Krzysztof Mirończuk

22 05 2020

Firma w epidemicznym kryzysie. Kilka narzędzi, które pomogą nam przetrwać

Dziś musisz szukać wsparcia i korzystać z nadarzających się możliwości. Tarcza finansowa, pożyczki z urzędu pracy, umorzenia składek ZUS – to tylko część rozwiązań. Sprawdź, co oferuje twój bank, bo może się okazać, że warto skorzystać również z nowych lub dostosowanych do nowej sytuacji produktów.

Trudne czasy wymagają większej aktywności. Musisz szukać sposobów, jak zmierzyć się z brakiem płynności, koniecznością znaczącego cięcia kosztów i większą konkurencją cenową. Musisz też bacznie rozglądać się dookoła oraz znać możliwości, które dają państwo i banki. Nie warto czekać na rozwój sytuacji i jeśli tylko spełniasz wymagania – korzystaj.

Stań za tarczą

Pierwsze działanie, jakie powinieneś podjąć, to sprawdzenie, czy możesz skorzystać z Tarczy Finansowej, czyli subwencji dla firm – pożyczki, która po spełnieniu określonych wymagań może być umorzona nawet w 75 procentach.

Nie jest to jednak propozycja dla każdego. Ograniczenia dotyczą zarówno liczby zatrudnionych, przychodów, jak i ich spadku. Jakie warunki musisz spełnić, by się zakwalifikować na pomoc państwa?

Przede wszystkim musisz wykazać, że:

- obroty twojej firmy spadły o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po lutym 2020 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem (czyli np. kwietniem, jeśli uwzględniamy maj)

albo

- obroty twojej firmy spadły o co najmniej 25 proc. po 1 lutego 2020 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku

albo

- jesteś mikroprzedsiębiorcą i zatrudniałeś na dzień 31 grudnia 2019 roku przynajmniej jednego, a maksymalnie 9 pracowników (nie licząc ciebie, jako właściciela) i twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekroczyła kwoty 2 mln euro

albo

- jesteś małym przedsiębiorcą, czyli na 31 grudnia zatrudniałeś do 49 pracowników, a twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro

albo

- jesteś średnim przedsiębiorcą, czyli zatrudniasz od 50 do 249 pracowników i twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub twoja suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

oraz

- twoja firma nie znajduje się na żadnym etapie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

oraz

- nie ma zaległości (na dzień 31 grudnia 2020 roku) w ZUS ani w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli spełniasz te warunki, możesz starać się o subwencję. Wystarczy, że wejdziesz do systemu bankowości elektronicznej swojego banku i wypełnisz wniosek. Tam też znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tej formy pomocy.

Szczegółowe zasady są w przejrzysty sposób wyjaśnione na stronach Nest Banku. Dlatego, zanim złożysz wniosek, koniecznie zapoznaj się z tymi wskazówkami: Nest Bank wskazówki dla Twojej firmy.

Pamiętaj, że subwencja podlega umorzeniu – jego wysokość zależy od utrzymania zatrudnienia (w przypadku mikrofirm) oraz stopnia spadku obrotów (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Może to być nawet do 75 proc. pożyczonej kwoty, warto więc dobrze wszystko zaplanować.

Jeśli nie tarcza, to…?

Po pierwsze – złóż wniosek o pożyczkę z urzędu pracy. To 5 tys. zł, których nie będzie trzeba zwracać, jeśli utrzymasz firmę (czyli nie zamkniesz działalności) w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania pozytywnej decyzji. Pamiętaj, żeby dobrze zapisać w kalendarzu tę datę – musisz w ciągu 14 dni od dnia, w którym miną wspomniane 3 miesiące, złożyć odpowiedni wniosek. Nie ma żadnych innych warunków udzielenia i umorzenia pożyczki, poza jednym, żeby wydać ją na koszty związane z prowadzeniem działalności.

Po drugie – możesz złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

Tutaj warunkiem jest spadek obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych miesięcy po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu z analogicznymi miesiącami poprzedniego roku. Dofinansowanie nie jest wysokie, ale to zawsze coś – w zależności od spadku obrotów jest to 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (spadek obrotów o 30 proc.), 70 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (spadek o 50 proc.) lub 90 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (spadek o 80 proc.). Dofinansowanie jest przyznawane maksymalnie na 3 miesiące.

Po trzecie – możesz otrzymać dofinansowanie na część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz ich składek na ubezpieczenie społeczne. Tutaj też liczy się spadek obrotów rok do roku – i analogicznie jak w poprzedniej sytuacji można dostać 50 proc., 70 proc. lub 90 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na pracownika, powiększone o wysokość składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę. Wsparcie udzielane jest również na 3 miesiące.

Wszystkie te wnioski składasz elektronicznie, podpisując się profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – na tej stronie: Wnioski elektroniczne

Po czwarte – jeśli prowadzisz jednoosobową firmę – możesz starać się o wsparcie postojowe w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem jest tutaj spadek obrotów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 15 proc. oraz wysokość przychodów nieprzekraczająca trzykrotności przeciętego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli 15 681 zł. Wniosek składa się przez portal PUE ZUS. Można go składać trzykrotnie w miesiącach, w których spełnione zostaną wspomniane warunki.

Program ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP oraz zapewnienie rozwiązań kredytowych dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu.

Bankiem, w którym można starać się o taką pożyczkę, jest znany z wielu produktów dla firm Nest Bank. Od dawna aktywnie uczestniczy on w programie gwarancji de minimis realizowanym przez BGK.

Teraz BGK wprowadził zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis.

Nest Bank niemal od razu wdrożył te zmiany dla swoich klientów. Dzięki temu zakres gwarancji zwiększył się z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu, a okres zabezpieczenia kredytu obrotowego wydłużył się z 27 do 39 miesięcy.

Nest Bank nie pobiera też żadnych prowizji za udzielenie gwarancji. Co więcej, prowizja nie jest pobierana także dla udzielonych wcześniej gwarancji, których kolejna opłata rocznicowa przypada w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS ani US. Wprowadzone ułatwienia dla firm Nest Bank będzie stosował przynajmniej do końca tego roku, ale – jeśli zajdzie taka potrzeba – okres ten może zostać przedłużony.

Dodajmy, że limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego limit wynosi 100 tys. euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.

BIZnest Kredyt w Ratach dla przedsiębiorstw został oceniony jako kredyt numer 1 w marcowym rankingu portalu Comperia.pl. Można otrzymać do 550 tys. zł z oprocentowaniem od 3,3 proc.

Druga istotna sprawa to elastyczność – w Nest Banku można zmienić daty płatności rat albo obniżyć ich wysokość na określony czas. Bank oferuje możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące i wydłużenie czasu kredytowania nawet o pół roku.

Możliwe staje się zawieszenie spłaty raty kapitałowej na 3 miesiące. W tym czasie trzeba spłacać pozostałe części raty – już bez kapitału. Sprowadza się to do tego, że czas kredytowania zostanie po prostu wydłużony. Po Wakacjach kredytowych nie wzrośnie kwota raty, a odroczone raty kapitałowe zostaną rozłożone na pozostałą część harmonogramu spłaty kredytu po zakończeniu zawieszenia ich spłaty.

Tutaj trzeba pamiętać o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze, z wakacji mogą skorzystać firmy, które nie mają zaległości w spłacie bieżącej raty większej niż 20 dni. Bank zanim udzieli Wakacji kredytowych zbada możliwość ich wprowadzenia i poinformuje Klienta drogą sms czy jego Wakacje mogą zostać zrealizowane czy też nie.

Po drugie – jeśli kłopoty firmy nie są znaczące, nie bierz wakacji „na wszelki wypadek”, wstrzymaj się z wnioskiem do czasu rzeczywistej potrzeby.

Krzysztof Mirończuk

22 05 2020

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.