Krzysztof Mirończuk

23 01 2020

9 na 10 firm płaci po terminie. Ratunkiem dla przedsiębiorców jest faktoring

Mimo dobrej koniunktury zatory płatnicze to wciąż problem tysięcy polskich firm. Są przyczyną problemów z płynnością finansową, która jest najczęstszą przyczyną upadłości firmy. Rozwiązaniem tego problemu jest faktoring. Korzystać z niego mogą nawet najmniejsze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z raportu Intrum European Payment Raport 2019, opóźnione płatności są jedną z poważniejszych bolączek polskiej gospodarki. Już 9 na 10 przedsiębiorców w naszym kraju płaci rachunki po terminie. Przedsiębiorcy odczuwają też coraz większy nacisk na to, by akceptować przesunięcia płatności.

Z danych Intrum wynika, że blisko 60 procent przedsiębiorców zostało poproszonych o dłuższy termin płatności, a 56 proc. zgodziło się odroczyć moment zapłaty.

Zatory płatnicze to smutna rzeczywistość, nie zawsze wynikająca z nierzetelności kontrahentów.

Ci też mogą mieć swoich partnerów, którzy im nie płacą – w ten sposób tworzy się efekt domina.

Przedsiębiorca pozostaje bez środków na realizację zobowiązań, na prowadzenie firmy (ZUS, US, wypłata wynagrodzeń), nie mówiąc już o jej rozwoju – pozyskiwaniu nowych klientów i inwestycjach.

Jak poradzić sobie z takim problemem? Pierwsze, co wielu przychodzi na myśl to kredyt. To jednak pomoc doraźna, czasem droga i może spowodować, że nasze długi będą rosły coraz szybciej.

Pożyczanie na spłatę zaległości nie dość, że nie rozwiązuje problemu to jeszcze dodatkowo ogranicza możliwości finansowe firmy – generuje koszty bez zbudowania wartości dodanej: zysku czy choćby odzyskania zaległych pieniędzy od kontrahentów.

Problem trzeba rozwiązać u źródła, i sposobem na to jest faktoring. Klient nie musi pożyczać pieniędzy, by firma mogła funkcjonować bez przeszkód. Na bieżąco otrzymuje pieniądze za wykonaną pracę. Nie grozi więc nam utrata płynności finansowej. Dodatkowo – w przypadku faktoringu pełnego o spłatę zaległości martwi firma faktoringowa, a nie my.

Ogólnie rzecz ujmując, faktoring polega na tym, że wystawioną fakturę przekazujemy do firmy faktoringowej, która wypłaca nam od razu większość pieniędzy w formie zaliczki. Kontrahent płaci już nie nam, a wspomnianej firmie, która przekazuje nam pozostałą kwotę (pomniejszoną o prowizję) w chwili, gdy sama dostanie pieniądze.

Dodatkowo to firma faktoringowa prowadzi najczęściej procedurę monitowania i windykowania klienta.

Po co firmie faktoring?

Istotą faktoringu jest uzyskanie pewności płynności finansowej. To tak naprawdę krótkoterminowe finansowanie kredytu kupieckiego, którego jedna firma udziela drugiej, dając jej długi termin płatności.

Typowym klientem firmy faktoringowej jest przedsiębiorstwo mające wielu stałych partnerów biznesowych, którym oferuje odroczony termin zapłaty, ale chce otrzymywać pieniądze szybciej, by móc je inwestować lub rozwijać biznes i zwiększać obroty (zwiększając produkcję lub zatowarowanie).

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy firma nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej, a ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki otrzymaniu choćby części zapłaty od razu może na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Drugą sytuacją jest ta, w której kontrahenci zwykle nie płacą w terminie, co powoduje braki w budżecie firmy i dodatkowo rodzi koszty obsługi zaległości (monity, pozwy, wezwania).

W przypadku faktoringu taki problem biorą na siebie zwykle faktorzy (firmy faktoringowe lub banki oferujące usługę) i to oni dbają o to, żeby pieniądze za faktury we właściwych terminach spływały od kontrahentów.

Korzystanie z faktoringu jest też dobrym pomysłem, gdy firma rozpoczyna współpracę z nowym klientem i chce się zabezpieczyć przed nieotrzymaniem zapłaty od przedsiębiorcy, którego de facto nie zna.

Co zrobić kiedy kontrahent nie płaci?

Finansowanie pojedynczych faktur

Faktoring to usługa znana, a popularność jej stale rośnie. Z usług firm należących do Polskiego Związku Faktorów (PZF) korzysta już prawie 17 tysięcy przedsiębiorców, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zmienia się też oblicze faktoringu – na rynku pojawiają się usługi, które stają się coraz lepiej dostosowane do potrzeb różnych firm. Nie każdy przedsiębiorca chce na przykład podpisywać stałą umowę, a chciałby faktoringiem zabezpieczyć tylko jedną lub kilka transakcji.

Takie kompleksowe usługi oferuje Faktoria, spółka faktoringowa w Grupie Kapitałowej Nest Bank. Jej usługi dostępne są pod adresem www.faktoria.pl

Usługi Faktorii są skierowane do małych i mikroprzedsiębiorstw, są firma oferuje także programy dla dużych firm, obejmujące ich portfel mikro odbiorców/dostawców.

Pierwsza opcja to tzw. Faktura na raz. Dzięki tej usłudze nie trzeba czekać na opłacenie wystawionej klientowi faktury. Umowę podpisuje się online. Pieniądze są przekazywane nawet za jeden dokument. Wystarczy wprowadzić go do systemu. Środki są przelewane nawet w pół godziny. I to bez względu na wpisany na fakturze termin jej płatności – 30, 60 czy 90 dni. Do skorzystania z Faktury na raz wystarczy minimum formalności – trzeba przesłać wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy i nic więcej.

Ta usługa to „koło ratunkowe” dla firmy, która np. zakończyła większy projekt, za który musiała wystawić fakturę z odroczonym terminem, a sama musi zapłacić podwykonawcom już teraz.

Po złożeniu wniosku z usługi można korzystać wielokrotnie – za każdym kolejnym razem wystarczy już tylko wprowadzić dane z faktury.

Przy Fakturze na raz pieniądze trafiają na konto natychmiast, a koszt usługi to tylko 1 zł dziennie za każdy 1000 zł na fakturze.

Finansowanie na stałe

Kolejna usługa jest bardziej kompleksowa. Polega na tym, że firma przekazuje do banku faktury wystawione dla wybranych klientów, a bank wypłaca równowartość tych faktur na konto firmy. Klienci potem spłacają należność do banku.

Umowę można zawrzeć online (limit w ramach, którego można finansować faktury to 200 tysięcy zł). Następnie trzeba wskazać klientów, których faktury przejdą do Faktorii.

Firma faktoringowa kontaktuje się z nimi po to, żeby poinformować o tym, że od teraz będą opłacać należności na wskazane konto w Faktorii.

Gdy przekażemy faktury od tych klientów Faktorii, pieniądze otrzymamy od razu, bez konieczności oczekiwania, aż nadejdzie termin opłacenia faktury.

Nie trzeba się też martwić windykacją ewentualnych zaległości. To firma faktoringowa monitoruje płatności od kontrahentów, przypomina o opłaceniu faktur i windykuje, w przypadku opóźnień.

Do listy można dopisać nowych klientów w każdej chwili. Wspomnianą umowę zawiera się na czas nieokreślony z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.

Faktoring odwrotny

Trzecia usługa dla firm w Faktorii to tzw. faktoring odwrotny. Polega na opłaceniu faktur, które klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz swoich dostawców.

Po zawarciu umowy Faktoria będzie opłacała faktury, dając klientowi jednocześnie dodatkowy, 60-dniowy termin spłacenia tych zobowiązań.

Ta usługa nazywa się Finansowaniem zakupów i obejmuje nie tylko krajowych kontrahentów, ale też firmy z innych krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Ochrona przed problemami z płynnością finansową

Faktoring ma przede wszystkim chronić firmę przed problemami z płynnością finansową. Przekazana faktorowi (bankowi, firmie faktoringowej) faktura jest opłacana od razu, dzięki czemu zachowana zostaje płynność finansowa. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, których działalność oparta jest o współpracę z kilkoma (czasem nawet jednym) dużymi klientami.

Z drugiej strony faktoring pozwala na utrzymanie dobrej renomy na rynku. Opinia firmy, która płaci w terminie kontrahentom (podwykonawcom czy nawet pracownikom) to wartość, która ma ogromne znaczenie negocjacyjne.

A po trzecie – korzystanie z faktoringu pozwala zająć się tym, co w biznesie najważniejsze – zarabianiem kolejnych pieniędzy, a nie walczeniem o odzyskanie tych, które się bezwarunkowo należą.

Krzysztof Mirończuk

23 01 2020

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.